YANMAR

  • MOTORI  2GP – 2GMF –  2GM20 – 2GM20-YEU – 2GM20F – 2GM20F-YEU – 3GM / 3GMD – 3GMF / 3GMDF – 3GM30 – 3GM30-YEU – 3GM30F – 3GM30F-YEU – 2YM15 – 3YM20 – 3YM30